Çatitë tradicionale në Gjirokastër, Shqipëri. Teknika e ndërtimit dhe çështje të konservimit