Newton–Okounkov bodies sprouting on the valuative tree