Norwid dziś? Aktualność ‘Do obywatela Johna Browna’