Razpravna ali institucionalna legitimnost posamezne (ustavno)sodne odločitve. K desetletnici odločbe U-I-12/97