K voprosu ob ontologii chudozhestvennogo teksta i ego perevoda