Crystal structure of trans-2,3-bis(mesitylthio) 4 nitro 2,3 dihydrothiophene and kinetic study of its base-catalysed aromatisation to 2 mesitylthio-4-nitrothiophene in toluene