ω-Dialkylaminoalkyl ethers of 6-(benzyl or phenyl)-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol with platelet antiaggregating and local anesthetic activities