Enrico Molteni, ‘’Casa per un regista’’, Enter_Vista 04