Recensione di “G.A. Christodoulou, Ta Archaia Scholia eis Aianta tou Sophocleous, Atene 1977”