Metodologia de avaliacao da vulnerabilidade sismica de edificios antigos à escala do centro històrico