Ot “latyni” к “pustyne”. O stichotvorenii "V Rim" Borisa Ryzego i o ego metapoeticeskom znacenii