Affrontare l'indicibile. Strategie poetiche in Die Menschheit e Feuertaufe di August Stramm (1874-1915), Menschheit e Grodek di Georg Trakl (1887-1914)