Redescription of Stichopathes pourtalesi Brook, 1889 (Cnidaria: Anthozoa: Antipatharia: Antipathidae)