Ojczyzny ocalonych. Powojenna literatura żydowska w Polsce i we Włoszech