Sobre escala territorial i paisatgisme. Idees i experiències contemporànies. CATALUNYA LAND-GRID, PAISATGES HABITATS