Biotecnoloxías ambientáis para o tratamento de efluentes gasosos e para a producción de biomasa