Pot tambè ser un edifici una arquitectura del paisatge?