Oi diadromès mias glòttas: apò ton Aristophane eos to Byzantio