Recitare Alfieri. Gassman (Oreste), Volonté (David), Randone (Saul).