In situ split liver per insufficienza epatica acuta da morbo di Wilson.