Variabilità di risposta in astinenza acuta in eroino-dipendenti: modelli di differenziazione