Večbesedilna književnost in pravo: enovito besedilo raznoterih bralnih stez